Blog.

Responsabilidade, solidaridade e tranquilidade fronte ó Coronavirus.

Actualidade
18 March 2020
Responsabilidad, solidaridad y tranquilidad frente al Coronavirus.

 

A crise do Coronavirus está a poñernos a proba como individuos e como sociedade, os seus efectos negativos son inevitables pero depende de todos nós a intensidade que poida alcanzar. O como afrontemos estes días marcará tamén o como sairemos disto e que non caiba dúbida de que sairemos. Empeza a haber noticias esperanzadoras en canto ao control do virus en China, país de orixe, e en canto a posibles tratamentos. Sairemos desta pero para iso será imprescindible:

Responsabilidade, ante as consecuencias dos nosos actos.

Solidariedade, só unidos teremos a forza necesaria. É momento de axudarnos uns a outros e funcionar como unha comunidade traballando todos xuntos cara ao mesmo obxectivo.

Tranquilidade, esa que non está rifada coa preocupación e co estado de alerta pero que nos permite pensar antes de actuar porque nada é máis perigoso que os actos non pensados. A histeria é amiga do individualismo e da irresponsabilidade e é mala guía para os nosos actos e lonxe de solucionar os problemas adoita agrandalos e profundalos.

Desde INVERSA apelamos á responsabilidade apoiando a campaña mequedoencasa e apelamos á calma e á solidariedade para apoiar máis que nunca ás nosas pemes e autónomos. Grazas ao noso modelo online podemos seguir ofrecendo os nosos servizos con normalidade a través dun modelo baseado nestes principios.

O modelo de crowdfactoring xurdiu na pasada crise económica como resposta ás necesidades de liquidez do tecido empresarial e demostrou ser unha importante ferramenta para combater a exclusión financeira da pequena empresa e un produto de investimento non especulativo, non suxeito á alta volatilidade da bolsa. Con todo é certo que o contexto actual obriga á cautela nas nosas análises e fixo que o investidor se incline por alternativas máis conservadoras como son as facturas aseguradas e as de administracións públicas.

Xa durante a crise de 2010 púxose de manifesto o estrangulamiento da activiad de pemes e autónomos debido aos períodos de pagos tan elevados das Administracións Públicas, isto solucionouse coa implantación do Plan de Pago a Provedores a partir de 2012 quedando fixado o prazo legal de 30 días e aínda que a realidade demóstranos que son moitas as administracións que o incumpren é certo que sí se conseguiu reducir o período medio de pago. Tivo que vir unha crise para paliar o problema.

Onte fíxose pública a aprobación dunha inxección de diñeiro público na economía dunha contía nunca vista ata o de agora que busca achegar a liquidez necesaria ao sistema, entrarán fondos a nivel estatal, local e ás comunidades autónomas. Estas terán fondos para pagar as súas débedas pendentes, pensamos que isto  ofrece unha garantía engadida de cobranza aos nosos investidores pois o que ten que rescatar ás pemes e autónomos non pode ser o mesmo que as afogue.

O papel de alternativas como INVERSA neste contexto é atender as necesidades inmediatas mentres as medidas fanse efectivas ofrecendo unha opción de investimento que permite gañar e ser solidario á vez, obter rendibilidade apoiando á economía real.

Con Responsabilidade, Solidariedade e Tranquilidade podemos .... e farémolo.

crisecoronavirus CROWDFACTORING inversiónsegura tranquilidadfinanciera
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión