Blog.

Métodos de Análisis dunha Inversión: ROI, VAN, TIR

31 August 2020
TIR (Tasa Interna de Retorno)

 

 

 

Existen diferentes métodos de Análises de Investimentos, entre os máis coñecidos están o ROI, o VAN e a TIR. A utilización dun ou outro dependerá de factores como duración, tipo de investimento etc.

Así o ROI é un método estático e sinxelo válido para obter unha análise rápida dun investimento a curto prazo.

Calcúlase como o cociente entre o beneficio xerado antes de intereses e impostos e o valor do investimento.

ROI = (Ingresos – Investimento) / Investimento

Calcúlanos o retorno sobre o noso investimento en porcentaxe. Este dato apareceranos en INVERSA nos nosos investimentos pendentes de formalizar:

TIR (Tasa Interna de Retorno)

 

O VAN (valor actual neto) Ou VC (valor de capital) é unha medida dinámica que considera o diferente valor do diñeiro no tempo. Actualiza as unidades monetarias, é dicir, dános o valor actual dos nosos fluxos futuros valorados a unha taxa de desconto determinada. Este método mide a rendibilidade conxunta dun proxecto de investimento.

TIR (Tasa Interna de Retorno)

O TIR (Taxa interna de retorno) proporciona a rendibilidade do investimento en porcentaxe e mide a ganancia do activo con respecto ao capital que permanece investido a principios de cada período e non sobre o investido inicialmente.

É a taxa que equilibra o noso investimento co resultado esperado desta, calcúlase por tanto igualando o VAN a cero:

[[IMAXE_4]]

En INVERSA utilizámola no mercado secundario, onde os investidores poden acudir a comprar aqueles activos que xa foron adquiridos previamente por outros investidores que agora buscan obter liquidez poñéndoos á venda.

TIR (Tasa Interna de Retorno)

O TIR neste caso será a rendibilidade que obterán por investir nunha determinada factura do mercado secundario.

 Como vemos cada método ten as súas vantaxes e peculiaridades e o seu uso será aconsellable dependendo das circunstancias concretas de cada investimento.

 

CROWDFACTORING Crowdlending rentabilidad
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión